En enkel licens för alla bilder — Royaltyfritt!

När du köper en bild från Hapvis får ditt företag fulla rättigheter att använda bilden fritt för alla era varumärken, på obestämd tid, oavsett användningsområde. Royaltyfritt innebär enkelhet — En licens, använd fritt.

Användningsområden FAQ

Fråga: Vad innebär ”fritt för varumärken”?
Svar: Licensen ägs av det företag/organisation (t.ex. AB/EF) som köper licensen. Exempel på användningsområden som ingår i licensen ULTRA är annonser, broschyrer, förpackningar, PR, internkommunikation, webb, affischer m.m.

Fråga: Kan jag printa bilderna eller trycka tapeter med dem?
Svar: Ja, så länge dessa dekorerar företagets lokaler som köpt licensen. Licensen ger inte rättigheter att sälja vidare posters, affischer eller tapeter.

Fråga: Jag köper bilder åt en kunds räkning, hur gäller licensen då?
Svar: Om du köper bilder för din kunds räkning är det din slutkund som har användningsrätten. Men du kan expandera licensen till fler företag. Kontakta oss för mer info.

Undantag

Hapvis bilder får inte användas i sammanhang som är olagligt, pornografiskt, dokumenterat skadligt, vilseledande, obscent eller på något sätt kan väcka anstöt och vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna. Bilderna får inte heller säljas vidare till tredje part.

För användning i politiska sammanhang eller av politiska partier krävs godkännande från Hapvis.

Licensen ger inte rättighet att sälja vidare bilderna vare sig direkt eller genom produkter och publikationer (t.ex. t-shirt tryck, posters, tidskrifter).

Statister

Hos Hapvis kan du känna dig trygg som bildanvändare. Alla identifierbara personer på våra bilder innehar godkända modellavtal som är GDPR-kompatibla.

Byline

När du anger byline, med andra ord fotografens/kollektionens namn i samband med publikation skall fotografens samt bildbyråns namn anges, till exempel: Förnamn Efternamn/Happy Visuals. Det är dock inget krav om det inte avtalats specifikt.