Våra etiska krav är högt ställda och vi värnar alltid om din integritet och trygghet såväl som kund, fotograf och modell. Vi anser att det är viktigt att kommunicera med er på ett snabbt och smidigt sätt. Därav sparar vi dina personuppgifter och behandlar dem enligt dataskyddsförordning GDPR.

Allmänt om personuppgifter

Hapvis producerar och säljer bilder och videor för kommersiellt och redaktionellt bruk. Vi vill kunna ge en god användarupplevelse och erbjuda bilder och videor till en bred marknad.

För att göra det möjligt visar vi upp bilder via vår webbtjänst med sökbar metadata. Detta för att potentiella köpare enkelt ska kunna söka, jämföra och beställa det som passar deras behov.

Alla bilder som visar identifierbara människor räknas som personuppgift enligt GDPR och kräver antingen samtycke eller modellavtal för att få användas i kommersiellt bruk. Hapvis innehar godkända och undertecknade modellavtal (model release) med alla identifierbara personer i Hapvis mediaarkiv.

Att Hapvis innehar godkända modellavtal möjliggör användning av licensierat material i kommersiell marknadsföring och reklam.

För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller TF/YGL, tryckfrihetsfordningen och lagen om yttrandefrihet (läs Datainspektionens förklaring av YGL här) men för all övrig användning gäller GDPR.

Hur vi hanterar personuppgifter

När du registrerar dig som användare eller kund på Hapvis webbtjänster kan vi i syfte att tillhandahålla tjänster till dig samla in personuppgifter från dig såsom:

 • Kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Betalnings- och faktureringsinformation.
 • Profildata som användarnamn och lösenord.
 • Detaljer om dina beställningar och innehåll som du licensierar från oss.

Fotografer och modeller finns också i våra system. För dessa sparar vi nödvändiga personuppgifter för att kunna betala ut ersättning och erbjuda nya uppdrag.

Fotografer som levererar bilder till Hapvis mot royaltyersättning är själv personuppgiftsansvarig, eftersom hen hanterar persondata för att fullgöra sitt uppdrag och inte primärt har som uppgift att hantera personuppgifter åt Hapvis.

Hur vi använder personuppgifter

Hapvis samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till dig, identifiera dig som användare eller kund och efterleva rättsliga skyldigheter. Vi kan komma att använda dina uppgifter till:

 • Leverans av produkter och tjänster.
 • Behandla beställningar och administrera ditt konto.
 • Administration, fakturering och kundservice.
 • Kommunikation kring produkter och tjänster.
 • Utveckling av produkter och tjänster.

Våra webbtjänster lagrar den information som behövs för att tillhandahålla bästa tänkbara användarupplevelse och funktionalitet som exempelvis sparade kundkorgar vid köp av bilder, nedladdning av skissbilder, eller hantering av favoriter och sparade bildalbum. Vi loggar köp och bildhämtningar för fakturering så att vi vid behov kan felsöka eventuella problem.

Om Hapvis tar bilder på personer på uppdrag av en kund och sedan lagrar bilderna åt den kunden, så är kunden personuppgiftsansvarig och Hapvis personuppgiftsbiträde.

Säkerhetspolicy och Datalagring

Alla som jobbar på Hapvis får information om hur de får hantera personuppgifter och hur dessa ska skyddas. Tekniskt så säkrar vi data på krypterade servrar bakom brandväggar och med inloggningsskydd. Data lagras på system som ligger både på lokala servrar och datorer samt i molntjänster i och utanför EU. Vi jobbar exklusivt med underleverantörer som följer samma strikta skyddsregler för persondata som gäller i hela EU-området.

Vi behåller dina personuppgifter så länge som ditt konto är aktivt, informationen behövs för att tillhandahålla tjänsterna eller enligt vad som krävs för att efterleva våra rättsliga skyldigheter. Om du vill ta bort ditt konto eller begära att vi inte längre använder informationen för att tillhandahålla dig tjänster kan du kontakta oss på info@happyvisuals.se Vi kommer att svara på din förfrågan inom 14 dagar.

Vi behåller och använder information som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal, eller göra finansiella transaktioner.

Uppgifter till grund för redovisning och bokföring sparas enligt Bokföringslagen.

Vem ser personuppgiftsinformation?

Vi delar information med vissa företag som utför tjänster åt oss så som bokföring, tidrapportering och projektstyrning. Vi delar endast information som kan vara nödvändig för att utföra respektive tjänster.

Vi kräver att alla företag som vi delar personlig information med skyddar dessa uppgifter på ett sätt som är förenligt med denna policy och att användningen av sådana personuppgifter för utförandet av tjänster för Hapvis begränsas.

Vi säljer inte vidare personuppgifter till tredje part.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rättighet att:

 • Få utdrag om dina uppgifter som finns i våra register
 • Få en uppgift om dig rättad
 • Sluta få mejl om våra tjänster
 • Bli raderad ur våra system – under vissa förutsättningar

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss omgående till info@happyvisuals.se. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Kontaktuppgifter

Hapvis är ett varumärke under Happy Visuals AB, organisationsnummer 559126-1598. Happy Visuals AB är personuppgiftsansvarig. För ytterligare information om personuppgiftshantering, har frågor eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på mejl info@happyvisuals.se eller telefon 031-130 250.

Happy Visuals AB
411 25 Göteborg
Viktoriagatan 8
SWEDEN
VAT: SE559126159801

Cookies

Hapvis webbtjänster använder sig av cookies. När du besöker Hapvis webbtjänster kan därför information komma att lagras på din enhet så att vi kan känna igen din enhet. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (till exempel dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, i din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till Hapvis webbsida. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies vi använder oss av används är dels de som sätts av tjänsten själv och används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på Hapvis webbsida, till exempel när du köper bilder.

Cookies från Google Analytics används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografisk profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster och mäta statistik.

Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacons. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon.

1. I Hapvis webbtjänst/er ingår alla webbplatser under huvuddomänerna happyvisuals.se och hapvis.com.